Wysokie ciśnienie krwi może prowadzić do zwężenia tętnic i zwężenie tętnic może prowadzić do wysokiego ciśnienia krwi. To jest powód, dlaczego czasem wysokie ciśnienie krwi